Voorwaarden voor gebruik website en functionaliteit van EnergieWekker

Lees voor u deze website raadpleegt de onderstaande algemene voorwaarden goed door. Door de website van EnergieWekker te bezoeken en-/of zich aan te melden als klant gaat de u akkoord met onderstaande voorwaarden van EnergieWekker en gaat u er mee akkoord dat EnergieWekker niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze deze website.

Artikel 1 Definities

1.1 EnergieWekker: De eigenaar van deze website, vertegenwoordigd door Kerona.
1.2 Klant: Een natuurlijk- of rechtspersoon die een account heeft aangevraagd en daarvoor de inlog gegevens heeft ontvangen.
1.3 Kerona: De ODA die namens EnergieWekker de energie meters uitleest.
1.4 ODA: Onafhankelijk Diensten Aanbieder. Een ODA is gecertificeerd om meetdata uit slimme meters te mogen opvragen na toestemming van de afnemer.
1.5 Dagstanden: De stand op elk telwerk van een energiemeter tijdens de dag overgang.
1.6 Intervalstanden: Verbruiken per tijdseenheid over een volledige dag gemeten door een slimme energiemeter. Voor elektriciteit zijn dit kwartierwaarden en voor gas uurwaarden.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten tussen EnergieWekker en de klant.
2.2 Deze voorwaarden kunnen zonder melding op elk moment aangepast worden.
2.3 De EnergieWekker website wordt geëxploiteerd en vertegenwoordigd door Kerona (KvK 02070319).

Artikel 3 Het uitlezen van de slimme meter

3.1 De klant geeft, door zich aan te melden voor een account, toestemming aan EnergieWekker om dag en interval standen op te vragen uit de slimme meter.
3.2 Het is alleen toegestaan om standen uit te lezen in de periode waarin de klant ook daadwerkelijk de energie verbruiker op de betreffende aansluiting is. De klant is, en blijft, verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste datum waarop deze periode start en-/of eindigt.
Dit houdt o.a. in dat bij een verhuizing het uitlezen moet worden beëindigd voor de datum van de overdracht. Het uitlezen van een energiemeter van een nieuwe woning kan pas worden gestart op de dag van overdracht. Eventuele schade die EnergieWekker leidt door zonder toestemming uit lezen van een slimme meters, door door het doorgeven van onjuiste gegevens of het niet doorgeven van wijzigingen door de klant, zal op de klant worden verhaald.
3.3 Het kan voorkomen dat EnergieWekker er niet in slaagt om voor elke dag de meetwaarden op te vragen. Zodra de maximale opvraag periode (40 dagen voor dagstanden, 10 dagen voor intervalstanden) is verstreken is het niet meer mogelijk om deze meetwaarden alsnog op te vragen.  De meetgegevens worden in de slimme meter na die periode automatisch overschreven door nieuwe meetwaarden. EnergieWekker doet maximaal 3 pogingen om meetwaarden uit te lezen. De klant is hiermee bekend.
3.4 Als het helemaal niet mogelijk blijkt te zijn om meetwaarden uit te lezen uit de slimme meter zal EnergieWekker het contract met de klant beëindigen en het resterende abonnementsgeld retourneren. De kosten van het initieel valideren van een locatie worden in dat geval niet vergoed.
3.5 Voor de juistheid en volledigheid van de meetwaarden is EnergieWekker afhankelijk van de netbeheerder waaronder de betreffende meter valt. EnergieWekker kan derhalve niet garanderen dat de informatie volledig en juist is.
3.6 Gegevens worden anoniem gebruikt voor het bepalen van gemiddeld verbruik in bepaalde regio’s voor bepaalde verbruiksgroepen. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar individuele klanten. De klant stemt hiermee in.

Artikel 4 Gebruik van gegevens

4.1 De klant geeft toestemming tot het gebruik van anoniem gemaakte data voor algemene vergelijkingen.
4.2 Verzamelde data kan worden gebruikt voor het doen van persoonlijke adviezen of aanbiedingen. Deze informatie zal niet zonder toestemming van de klant met derden worden gedeeld.

Artikel 5 Geschillen

5.1 EnergieWekker kan bij misbruik of vermoeden daarvan op elk moment het account van de klant blokkeren.
 

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29-8-2014 om 17:08